L&M Group

Skupina L&M Investment a.s. je súkromnou poradenskou a obchodnou spoločnosťou, ktorej hlavným cieľom je podnikať tak, aby vytvárala vhodné predpoklady pre spokojnosť svojich zákazníkov a obchodných partnerov tým, že bude ponúkať vysoko kvalitné tovary a výrobky a tiež čo najefektívnejšie a čo najoptimálnejšie služby.
V súčasnej podobe má spoločnosť štyri samostatné organizačné zložky kopírujúce obchodné činnosti, ktoré spoločnosť realizuje.