L&M Group

Skupina L&M Investment a.s. je súkromnou poradenskou a obchodnou spoločnosťou, ktorej hlavným cieľom je podnikať tak, aby vytvárala vhodné predpoklady pre spokojnosť svojich zákazníkov a obchodných partnerov tým, že bude ponúkať vysoko kvalitné tovary a výrobky a tiež čo najefektívnejšie a čo najoptimálnejšie služby.
V súčasnej podobe má spoločnosť štyri samostatné organizačné zložky kopírujúce obchodné činnosti, ktoré spoločnosť realizuje.

 

Hľadáte pomoc pri riešení Vašich súčasných finančných potrieb so znížením nákladov?
Hľadáte optimálnu formu financovania pre Vaše nové projekty?
Hľadáte niekoho, komu nezáleží iba na finančných podmienkach, ale aj na zmluvách s nimi spojených?

Ponuka finančného poradenstva

Odborné finančné poradenstvo našej spoločnosti Vám ponúka:

 • profesionálnu znalosť problematiky finančných trhov
 • objektivitu a nezávislosť v rámci výberu vhodných produktov pre klienta
 • individuálny prístup ku každému klientovi bez použitia „škatuľkových“ vzorov
 • rýchlosť riešenia s maximálnym efektom pre klienta

Našim prístupom si budujeme s klientom vzájomnú dôveru pri výmene informácií a vytvárame individuálny model financovania. Z toho vyplýva, že klient sa venuje projektu a my jeho financovaniu.

Investičné služby

Služby investičného poradenstva L&M Investment

 • špecifikácia klientových potrieb, túžob a možností
 • vypracovanie podrobnej analýzy možností riešenia predmetného projektu (Opportunity Study) pre klienta
 • výber partnerov projektu nezávislými výberovými riadeniami
 • návrh vhodnej formy financovania s oslovením príslušných finančných inštitúcií
 • analýza podmienok indikatívnych ponúk a výber optimálnej varianty financovania
 • doriešenie finančne- právnych aspektov zmlúv medzi klientom a bankou
 • návrh riešenia realizácie podmienok projektu podľa špecifikácie finančnej štruktúry (Feasibility Study)
 • poradenstvo klientovi pri finalizácií predrealizačnej prípravy projektu