Technické šachty

Popri už známych schodiskách pre bazény z PVC – fólie, jestvujú už aj montážne steny z integrovanou technickou šachtou, v ktorej môže byť nainštalovaná bazénová technika ( ako napríklad zariadenie na plávanie proti prúdu, filtrácia a podhladinový reflektor).

Technické šachty sú vybavené odvetraním a prívodom čerstvého vzduchu ako aj odtokom pre odvod kondenzovanej vody. Týmto sú zabezpečené optimálne podmienky pre tieto zariadenia. Montážne steny s technickou šachtou sú dostupné v troch rôznych veľkostiach, z ktorých si môžete vyberať podľa druhu technického zariadenia, ktoré chcete do šachty nainštalovať.

Servisný otvor všetkých šácht je vybavený protišmykovým odklopným krytom, ktorý sa dá ľahko otvárať na:

  • vyčistenie košíka skimmera
  • vyčistenie košíka filtračného čerpadla
  • obsluhu šesťcestného ventilu na prepieranie filtra
  • obsluhu všetkých uzatváracích ventilov
  • obsluhu ventilu dnového vysávača

Ak sú v šachte nainštalované všetky armatúry uvedené v bodoch 1 až 5 a čerpadlá sú nainštalované na konzolách na stene šachty, je obsluha veľmi pohodlná a nie je potrebné vchádzať do šachty. Na toto je ideálne použiť horný ventil ( Top – Mount Ventil) na filtrácii.

PVC – fólia sa natiahne pred stenou tak, že povrch bazéna je jednoliaty. Hore, na prednom okraji sú umiestnené okrajové dlaždice, čo je vhodné pre celkový vzhľad.

Dodáva sa s kompletým montážnym materiálom ako aj s dvoma výškovo nastaviteľnými podperami!